1688 Views

ecake medzi najlepšími online agentúrami na Slovensku

Autor: ecake

V ecake máme dôvod na radosť! Od 1.7.2016 sme oficiálne členmi Asociácie digitálnych marketingových agentúr – ADMA, ktorá spája najlepších odborníkov online marketingu na slovenskom trhu. Nájdu sa medzi nimi digitálne fullservisové agentúry, PPC a SEO agentúry, či tie, ktoré sa venujú online PR. Tu sme rozhodne nemohli chýbať. ☺

ecake sa stal pätnástym členom asociácie, ktorá rady svojich členov rozšírila už po 4. krát. Hlavným cieľom asociácie je zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku. Jej členovia sa podieľajú na definovaní stratégie, pomáhajú ďalej rozvíjať a smerovať digitálny trh, zlepšujú podmienky pre rozvoj online reklamy, či vystupujú na partnerských konferenciách.

Dôležitou úlohou je aj vzdelávanie v tejto stále novej oblasti. Asociácia sa tak podieľa na zasvätení širokej verejnosti do tajov digitálneho marketingu, tiež spolupracuje s univerzitami a vysokými školami so zameraním na marketing, kde realizuje rôzne prednášky či workshopy.

Sme radi, že aj my môžeme svojimi skúsenosťami a vedomosťami prispieť k tomu, aby sa profesionalizoval digitály trh na Slovensku.

Takto okomentoval náš úspech Ladislav Ferenczi, Executive Director v ecake:

Prijatie do ADMA pre nás predstavuje nový míľnik v napredovaní agentúry, ktorý nám umožní ešte viac zvýšiť kvalitu našich služieb, ako aj smerom von viac prispievať k budovaniu silnej digitálnej ekonomiky na Slovensku. Veríme, že naše skúsenosti a tím ľudí zapálených pre online bude pozitívnym prínosom pre asociáciu. V kombinácii so silným partnerstvom s Google máme k dispozícii najkvalitnejší rámec pre rozvoj našich aktivít.