2019 Views

Adform a jeho výhody

Autor: Ľuboš Dubovec

Platforma Adform vznikla v roku 2002 v Dánsku. Ide o DSP platformu, ktorá zastrešuje programatický nákup reklamy. Táto platforma ponúka riešenia pre 3 segmenty online marketingového trhu, a to pre inzerentov, publisherov a tiež vlastné DMP (Data Management Platform). Adform ponúka, v porovnaní s Google Ads, oveľa kreatívnejšiu možnosť nákupu obsahovej reklamy.

Prečo zvoliť Adform?

Adform ponúka mnoho výhod, ktoré si preberieme. Prvou takou obrovskou výhodou je veľké množstvo formátov, ktoré sa dajú cez túto platformu pustiť. Je tu aj možnosť vytvárať si vlastné, pokiaľ sa dohodnete priamo s publishermi, takže tu sa medze kreatíve nekladú. Jedným z takýchto často používaných formátov, ktoré Google neponúka, je napríklad Branding. Tento formát je viditeľný prakticky počas celého pobytu používateľa na stránke, a tak si dovolím tvrdiť, že ide o najviditeľnejší formát, ktorý je možné nakúpiť. Ďalším pomerne rozšíreným formátom je takzvaný Rich media banner. Tento banner kombinuje štandardný formát banneru, v ktorom sú ukryté podstatné informácie s rôznymi interaktívnymi prvkami (efekty prechodu bannerov, otáčanie banneru ako kocka a pod.), ktorých úlohou je zaujať používateľa. Tieto interaktívne prvky však môžu spĺňať aj informačnú funkciu, ako napríklad – pokiaľ používateľ prejde po bannery myšou, vyroluje sa mu okienko obsahujúce dodatočné informácie.

Dynamické bannery

Ďalšou výhodou sú dynamické bannery. Tie má síce aj Google, avšak Adform ich spravil trochu inak. Pri Google je to napríklad dynamický remarketing, ktorý zobrazuje používateľovi produkt podľa toho, čo si na webe prezeral. Toto má aj Adform, rozdiel  je však v tom, že Adform prišiel s dynamickými bannermi, kde si inzerent sám navolí rôzne kombinácie kreatívy a cielenia. Kým pri Google všetko beží automaticky, pri Adforme dokážete množstvo vecí ovplyvniť. Napríklad, ak chcete, aby sa v Bratislave zobrazoval dovoz zadarmo na bielom pozadí a na zvyšku Slovenska dovoz za 5 € na ružovom pozadí, jednoducho to prispôsobíte.

Veľkou výhodou Adformu je aj systém vyhodnocovania. Kým na Googli vyhodnotíte, či vám dynamická kreatíva fungovala alebo nie, pri Adforme vyhodnotíte aj to, ktorá kombinácia dynamickej kreatívy fungovala v akom meste a s akým cielením. Čiže ide o úplne podrobnú analýzu.

Ďalšou možnosťou a zároveň výhodou Adformu je bannerový storytelling. Túto možnosť nesposkytuje momentálne žiadna iná reklamná platforma. Funguje to asi tak, že si nastavíte celkový počet impresií pre jeden banner, prípadne sadu bannerov a po dosiahnutí počtu impresií sa aktivujú ďalšie bannery a zobrazuje sa iná kreatíva. Tento spôsob sa dá napríklad využiť pri predstavovaní vlastností nového produktu. Prvá sada bannerov bude predstavenie produktu, potom sa im budú ukazovať jednotlivé vlastnosti. Keď jednu vlastnosť videl používateľ napríklad 5-krát, ukáže sa mu ďalšia a týmto spôsobom sa predstaví celý produkt.

Aby každá kampaň fungovala čo najlepšie, je potrebné ju dobre zacieliť. Pri Adforme je možné na čo najpresnejšie zacielenie využívať aj takzvané dáta tretích strán (3rd party data). Tieto dáta poskytujú cielenie na publiká, ktoré poskytujú dodávatelia týchto dát, Data providers. Títo data provideri zbierajú vlastné dáta naprieč svojou sieťou, ďalej ich segmentujú a vytvárajú z nich publiká, na ktoré sa dá reklama zacieliť. Pri týchto dátach existuje možnosť sa dohodnúť priamo s data providerom o vytvorení publika podľa vašich preferencií, samozrejme, ak má data provider dostatok dát a efektívne tak zacieli vašu cieľovú skupinu. Okrem tvorby takýchto vlastných publík je tu aj možnosť tvorenia lookalike publík.

Nové pravidlá o reklame v Adforme

Donedávna boli výhodou Adformu aj pravidlá o reklame. Adform v minulosti mal menej prísne pravidlá, čo sa týka zobrazovania reklám ako Google. V podstate, čo vám Google zamietol, bolo možné čiastočne pustiť cez Adform. Toto už však neplatí. Adform zmenil pravidlá, a tie sa momentálne celkom podobajú tým od Google. Čiže v súčasnosti platí, že čo vám nepôjde na Google, vám pravdepodobne nepôjde ani na Adforme. Presné zmeny, ktoré vykonali, sa dajú nájsť na site.adform.com.

Vďaka zmenám v pravidlách Adform sme síce prišli o možnosť spustiť reklamu so širokým spektrom obsahu, ale napriek tomu má Adform mnoho výhod. Pri Adforme sa kreatíve medze nekladú, doslova sa môžete vyhrať s tým, aké efekty a formáty použijete atď. Cieliť nemusíte len na stanovené publiká, ale za pomoci data providerov si ich môžete vytvoriť tak, ako to vyhovuje vám. Pri predstavovaní produktu netreba zabúdať na bannerový storytelling, ktorý sa dá momentálne spraviť len cez Adform a pomôže vám dokonale predstaviť produkt a jeho výhody. Na koniec, samozrejme, pri tvorbe dynamickej kreatívy nezabudnite, že v Adforme sa dá podrobne analyzovať a vyhodnocovať výsledky.