Vytváranie identity na Facebooku

Zadanie a cieľ


Zadanie bolo vybudovanie kvalitnej fan page stránky pre výživový doplnok Magnézium 300+, ktorá by dopomohla k zvýšeniu povedomia o novom produkte. Súčasťou bolo vybudovanie komunity okolo produktu, ktorá má záujem o zdravý životný štýl.

Riešenie


Základom úspešnej komunikácie je príprava, ktorá spočíva v definovaní:

  • content plánu
  • mechaniky zapojenia používateľov do diskusie
  • moderovanie komununikácie a nastavenia mechanizmov odpovedí
  • vytvorenie PR krízového plánu

Pre oslovenie relevantnej skupiny užívateľov a dosiahnutie najlepších výsledkov je v rámci priebehu kampane dôležitá neustála optimalizácia umiestnení a miest zobrazovania reklamy a príspevkov.

Výsledok


Počet získaných fanúšikov za 6 týždňov

1900

Počet postov

12

Celkový počet reakcií na príspevky

827

Celkový počet zdieľaní príspevkov

330

Celkový počet komentárov

14