Vyhraj strechu

Zadanie a cieľ


Osloviť súťažou potenciálnych záujemcov o kúpu novej strechy Bramac.

Riešenie


Realizácia kampane v online prebiehala v troch líniách.

  1. Prostredníctvom reklamy vo vyhľadávaní sme zachytávali užívateľov, ktorí vyhľadávali a následne opätovne oslovili odlišným posolstvom cez remarketing vo vyhľadávaní.
  2. Pomocou A/B testingu sme zdokonalovali reklamné texty pre dosiahnutie čo najväčšej efektivity.
  3. V Obsahovej sieti sme vďaka kombinácie interných a získaných sociodemografických poznatkov cielili na potenciálnych záujemcov.

V rámci krátkej doby sme ich remarketovali vo viacerých vlnách v rozličných časových intervaloch. (pozn. súbežne v media mixe prebiehala kampaň OOH)

Výsledok


Trvanie kampane:

16.3 – 30.6

Počet impresií

2900000

Počet kliknutí

19800

Počet odoslaných formulárov

330

Konverzná miera

1,7
%

Návštevy z Google

87
%

Priame návštevy

9
%