Ako prilákať turistov z Izraela

Zadanie a cieľ


Značka Slovensko sa prostredníctvom video reklamy prezentuje vo vybraných trhoch sveta, kde je vysoký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. V roku 2016 sa na základe analýz a otvorenia nového leteckého spojenia rozhodlo realizovať video kampaň prostredníctvom kanálu Youtube v krajine Izrael. Posledných niekoľko rokov bol badateľný postupný nárast obyvateľov Izraelu o priestor strednej Európy. Spolu s otvorením leteckého spojenia sa Slovensko stalo oveľa dostupnejšou destináciou, ktorá má čo ponúknuť.

Cieľom kampane bolo osloviť mladých izraelčanov aby sponzali Slovensko a vybrali sa do tejto destinácie za poznávaním.

 

Riešenie


Riešenie kampane spočívalo v nasadení nového video spotu s komunikáciou aktuálneho sloganu GOOD IDEA SLOVAKIA.

Pre zistenie reálneho dopadu kampane sme sledovali tri parametre:

  • nárast povedomia o Slovensku
  • nárast návštevnosti stránky slovakia.travel
  • nárast počtu prenocovaných osôb

Túto neľahkú úlohu sa nám podarilo pripraviť v kooperácii s tímom v dublinskom Google, lokálnym SK Google tímom a SACR.

Našou hypotézou bolo, že vplyvom video reklamy dôjde k inkrementálnemu nárastu vyhľadávania v Google s pojmami, ktoré sme si v rámci dotazníku Brand Lift definovali. Zamerali sme sa na definovanú cieľovú skupinu a na základe nášho prieskumu sme si dopredu vylúčili youtube kanály, ktoré by boli neproduktívne.

Vo finále sa nám podarilo osloviť cca 900 000 reálnych používateľov.

Z dotazníku Brand Lift nám vyšli následovné insighty:

  • odpovedalo vyše 9000 ľudí
  • najväčší nárast povedomia bol u dívakov vo veku 18 – 24 rokov
  • väčší nárast bol u žien
  • siginifikantný nárast bol najmä pri tabletoch a mobiloch
  • ľudia ktorí preskočili reklamu vyhľadávali Slovensko o 120% viac ako predtým
  • spomedzi štátov V4 sa Slovensko umiestnilo na 3. mieste z odpovedí

Z následnej celkovej analýzy online návštevnosti nám vyšlo, že počet používateľov z Izraela medziročne 2015/2016 vzrástol o 84%, čo predstavovalo jeden z najvyšších nárastov. Zároveň sa Izrael dostal na 9. priečku celkovej návštevnosti portálu.

 

Výsledok


Nárast povedomia o značke Slovensko

16,4
%

Nárast vyhľadávania pojmov súvisiacich so Slovenskom

206,2
%

Nárast vyhľadávania pojmov súvisiacich s kreatívou "Good idea Slovakia"

251
%

Priemerá miera dopozerania reklamy

28
%

Medziročný nárast návštevnosti z krajiny Izrael na slovakia.travel

84
%