Learning phase

13.01.2020 / Lukáš Pazera


Ako zvýšiť počet konverzií a zároveň dosiahnuť prijateľnú cenu za akvizíciu? Pravdepodobne ste postrehli, že po spustení vašej facebookovej kampane sa zmení status práve publikovaného (alebo optimalizovaného) ad setu či reklamy z „In draft“ na „Learning phase“ (prípadne „Vzdelávanie“, ak máte nastavený slovenský jazyk). V krátkosti vám vysvetlíme, čo to znamená, ako túto fázu využiť, zefektívniť vašu kampaň a dosiahnuť lepšie výsledky.

 

Čo sa reklama počas Learning phase potrebuje naučiť, aby bola efektívna

Ak ste svoju facebookovú kampaň nastavili a publikovali, prípadne v rámci existujúcej kampane vytvorili nový ad set či reklamu, spustí sa Learning phase. Facebook sa každým ďalším doručením reklamy učí o zvolenom publiku viac – ako reklamu najlepšie zacieliť, kde a kedy ju zobrazovať, prípadne ktorá kreatíva (pri viacerých reklamách v rámci jedného ad setu) je efektívnejšia. Výkon reklamy sa teda postupne optimalizuje jej zobrazovaním.

 

Koľko času potrebuje ad set na učenie?

Počas Learning phase je výkon ad setu menej stabilný a cena za akvizíciu môže mierne narásť – fáza je ukončená, len čo sa výkon ad setu stabilizuje. A aby sa výkon stabilizoval, je potrebné nazbierať cca 50 eventov v priebehu 7 dní. V ideálnom prípade počas tohto obdobia váš ad set a reklama nadobudne status Aktívny. Problém nastáva, ak sa v správcovi reklám v stĺpci Delivery (alebo Stav ad setu) vo vašom ad sete zobrazí orandžový trojuholník s oznámením „Learning Limited“ – váš ad set nenazbieral dostatok eventov a je potrebná optimalizácia.

 

Čo ak môj ad set potrebuje doučovanie?

Ak chcete znížiť výdavky a urýchliť Learning phase, snažte sa nastaviť svoju kampaň tak, aby ste ju nemuseli znova upravovať počas tejto fázy. Ak sa nejaké chybičky predsa len vyskytli, upravte všetky naraz – Learning phase tak resetujete len raz.

Ak váš ad set minul viac než 20 % budgetu počas Learning phase alebo získal status Learning Limited, nastal čas na optimalizáciu.

Skontrolujte a prehodnoťte výsledky svojho ad setu na viacerých úrovniach: umiestnenie, bid strategy, budget, prípadne cielenie či cieľ kampane. Pomôcť môže tiež nová kreatíva či jednoducho ad set odstaviť na niekoľko dní a následne ho znova spustiť.

Vplyv na zbieranie eventov môže mať tiež napríklad malý budget, snaha osloviť príliš malé publikum alebo je zvolená konverzia nepravidelná (napríklad nákup v nie príliš populárnom eshope – zamerajte sa skôr „add to cart“ než samotný nákup).

Pokúste sa svoje ad sety premyslieť tak, aby ich v rámci jednej kampani bolo čo najmenej – urýchlite tak Learning phase a vaša kampaň sa tak skôr optimalizuje na plný výkon.

Nezabúdajte však, že i keď sa snažíme Learning phase urýchliť, testovanie nových stratégií je nevyhnutné pre zlepšenie výkonnosti a optimálny priebeh počas trvania vašej terajšej i budúcej reklamy.

 

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial