Ako efektívnejšie pracovať s facebookovou reklamou

10.03.2020 / Lukáš Pazera


Snažíte sa svojou facebookovou kampaňou osloviť čo najrelevantnejšie publikum, a tak v rámci jednej kampane tvoríte hneď niekoľko ad setov (skupiny reklám) pre rôzne cielenia? Aj využitie menšieho počtu ad setov môže byť praktické. Facebook dokonca udáva pre tento rok nový trend, a to menej manuálnej práce a viac automatizácie. Ukážeme vám, ako na to.

 

  1. Ak tvoríte viacero ad setov, aby ste svoje výsledky jednoduchšie reportovali podľa osloveného publika, popracujte radšej pri reportovaní s možnosťami filtrovania v Správcovi reklám. Menší počet ad setov urýchli fázu učenia (Learning phase) a vy ušetríte budget pre zoptimalizované ad sety. Pomocou filtra si zobrazíte a reportujete metriky, na ktoré ste sa v kampani zamerali – pri reportovaní v Reportingu (Vykazovaní reklám) máte k dispozícii rovnaké množstvo filtrov ako v Správcovi reklám. Či už ste sa zamerali na dosah, page likes, konverzie alebo návštevy webu, stačí len vybrať vhodný filter.

 

 Vykazovanie reklám
Reporting - Vykazovanie reklám

   Správca reklám

Využite možnosti filtrovania v Správcovi reklám

 

Podobne je to s reportovaním demografických údajov oslovených alebo času, kedy bol o reklamu najväčší záujem. Jednoducho si tiež vyfiltrujete zariadenia, umiestnenia reklamy i jednotlivé platformy. A to na všetkých úrovniach (kampaň, ad set a reklama).

 

  1. Facebook a Instagram ponúkajú viacero možností umiestnenia reklamy. Ak tvoríte nové ad sety pre jednotlivé umiestnenia, určite odporúčame zlúčiť ich a vybrať si napríklad automatické umiestnenie (v tom prípade aj automatickú optimalizáciu zo strany Facebooku). Počas vývoja máte stále možnosť výkon jednotlivých umiestnení prehodnotiť a kampaň zoptimalizovať.

 

Automatické umiestnenia

 

Aby sa reklama zobrazovala správne, zvoľte pre rôzne umiestnenia reklamy vhodný rozmer kreatívy (urobiť tak môžete na úrovni reklamy). Rôzne umiestnenia v rámci FacebookuInstagramu, Audience Network či Messengera tak využijete efektívnejšie.

 

Vhodné rozmery pre rôzne umiestnenia

 

  1. Ak tvoríte viacero ad setov, pretože chcete osloviť jednou kampaňou používateľov rôznych jazykov, reklamné skupiny tiež jednoducho zlúčite. Stačí pri nasadzovaní kreatívy zvoliť na úrovni reklamy možnosť „pridať jazyky“ (Add Languages) a text reklamy (Primary Text) spolu s titulkom prispôsobiť jazykovým preferenciám konkrétnemu publiku.

 

Prispôsobenie jazykov

 

  1. Veľmi podobne si môžete uľahčiť prácu a zoptimalizovať výkon kampane pri reklamách s alternatívnym textom reklamy. Teda, ak chcete počas kampane vyskúšať hneď niekoľko reklamných textov. Pri tvorbe kampane jednoducho na úrovni reklamy zvolíte – pridať ďalšiu možnosť a do nového okienka vpíšete nový text. V súčasnosti môžete využiť až 5 reklamných textov v jednej reklame. A Facebook na základe jej doručovania rozhodne, ktorá možnosť je najefektívnejšia.

 

Využiť môžete 5 verzií textov

 

Ak chcete byť ešte viac dynamickí, na úrovni ad setu si môžete zvoliť dynamickú kreatívu – ak ešte neviete, na čo používatelia reagujú, jednoducho ich otestujete. Ide totiž o spojenie hneď niekoľkých prvkov reklamy (využitie viacero grafických podkladov, textov a výziev k akcii (CTA button)). Ak si zvolíte pri tvorbe ad setu túto možnosť, Facebook bude čo najefektívnejšie miešať všetky tieto prvky individuálne „na mieru“.

 

Možnosť zapnúť dynamickú kreatívu

 

V procese optimalizácie tiež nezabúdajte na možnosť ad set jednoducho vypnúť – ak jeho priebeh nespĺňa očakávania (a naopak, iný ad set spĺňa). Alebo využite možnosť kombinovania viacero ad setov do jedného. Ideálne je však zamyslieť sa nad tým ešte pred spustením kampane.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial